Algemene voorwaarden – Big Walk

 

Algemene voorwaarden

Big Walk is een dochteronderneming van Dekker Bridge Promotions welke ook de verantwoordelijke reisorganisatie is. De navolgende bepalingen zijn door Dekker Bridge Promotions zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

OFFERTE AANVRAAG

U kunt een offerte aanvragen via het daarvoor bestemde formulier op www.bigwalk.nl.

Vrijblijvende offerte, wij maken dan een globale offerte die geheel kosteloos is. Indien u een gedetailleerde offerte op maat wenst dient u een bedrag van €25 te voldoen welke uiteraard wordt verrekenend op de factuur indien u de offerte accepteert. Direct na de aanvraag van een offerte treden de algemene voorwaarden in werking.

RESERVEREN EN DE AFHANDELING BOEKINGEN BIJ DEKKER BRIDGE PROMOTIONS 

U kunt telefonisch of per e-mail uw reis reserveren, direct na reserveren treden de ANVR voorwaarden in werking. Een exemplaar met deze voorwaarden ligt bij ons op kantoor ter inzage of kunt u via www.anvr.nl inzien.

Bij reizen geldt dat de reissom exclusief toeristenbelasting en parkeergelden is.

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Op onze website vindt u vanaf prijzen. De persoon die de reservering maakt beschouwen wij als opdrachtgever. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de gehele betaling en voor het correct doorgeven van alle gegevens omtrent zichzelf en de medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Na reservering ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk de bevestiging van de definitieve boeking, tevens factuur. Herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op de door u gemaakte reservering. Reserveringen en alle mededelingen daaromtrent die per email binnen komen na kantoortijd worden de eerstvolgende werkdag behandeld als was ook de ontvangst op deze werkdag. Voor al uw reserveringen geldt dat u ons toestemming geeft om gebruik te maken van uw gegevens zoals bekend bij ons, dit t.b.v. de uitslag van de bridgedrives.

AANBETALING

De aanbetaling is 35% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon. De aanbetaling dient p.o. te geschieden. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de ANVR voorwaarden worden behandeld.

RESTANTBETALING

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag bijgeschreven zijn op onze bank- of girorekening. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de ANVR voorwaarden worden behandeld.

Betaling dient te geschieden via internetbankieren o.v.v. factuurnummer en datum van aankomst.

 

TENAAMSTELLING REISPAPIEREN

U dient bij boeking uw naam door te geven, zoals deze ook in uw paspoort vermeld staat. Voor dames is dit veelal de meisjesnaam. Vooral bij reizen buiten Nederland is dit van groot belang. Indien u de naamswijziging later doorgeeft worden er altijd wijzigingskosten aan ons, en dus ook aan u, in rekening gebracht. Houdt er ook rekening mee dat indien u ongehuwd bent maar als echtpaar door het leven gaat op een verzekeringspolis (annuleringskosten- en reis-, ongevallen- en bagageverzekering) toch de juiste namen vermeld moeten worden. Anders is deze polis ongeldig.

ACTIEVOORWAARDEN

Acties en/of (vroegboek)kortingen gelden alleen voor nieuw te maken boekingen, tevens zijn deze niet geldig in combinatie met andere acties en/of (vroeg)kortingen.

Geen enkele actie, cadeau of kortingsbon kan ingewisseld worden tegen contant geld.

ANNULERINGS- EN WIJZIGINGSKOSTEN

Bij annulering en/of wijziging worden u de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;bij annulering vanaf de 42ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

bij annulering vanaf de 21ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14de dag kalenderdag (inclusief) tot de 5de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 5de dag kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

WIJZIGING VAN REIS EN/OF DATA WORDT IN PRINCIPE ALS ANNULERING BEHANDELD CONFORM DE HIERBOVEN GENOEMDE VOORWAARDEN.

THUISBLIJVERS

Wij vragen u bij boeking om een telefoonnummer van een thuisblijver door te geven. Verder is het van belang dat u een thuisblijvers uw vakantieadres, vluchtschema en ons telefoonnummer doorgeeft. Deze staan vermeld op uw reispapieren in deze brochure en op uw bevestiging.

REISDAGEN

De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met een terugreis om 5.00 uur. Bij vliegreizen zijn op de laatste dag lunch en diner nooit inbegrepen en dient u uw accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te hebben.

UW REISDOCUMENT

Uw Nederlands paspoort dient geldig te zijn. Voor een aantal landen wordt een paspoort verlangd dat nog 3 tot 8 maanden na thuiskomst geldig is. Soms is ook een visum vereist. In Europa kunt u in vrijwel alle landen met een Nederlandse identiteitskaart terecht. Bij de reisbeschrijving is zo veel mogelijk aangegeven over welke reisdocumenten u dient te beschikken. Na boeking bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste (geldige) reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij het bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit bent u zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten. U kunt hierover contact op nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.

PREFERENTIES

Speciale wensen ten aanzien van uw kamer worden altijd op uw bevestiging vermeld en aan de reisorganisatie en hotel doorgegeven. De vermelding van uw voorkeur is nooit een garantie dat deze ook wordt uitgevoerd, want of uw voorkeur gerealiseerd wordt, hangt af van de betreffende accommodatie-verschaffer. Extra kosten zoals voor een huisdier, upgraden enz. dienen ter plaatse te worden voldaan tenzij anders gemeld.

GEZONDHEID

Indien u onder regelmatige doktersbehandeling staat, adviseren wij u dringend een verklaring van uw arts mee te nemen (bij voorkeur in het Latijn) en een medisch-paspoort. Stop de benodigde medicijnen in uw handbagage en zorg voor een kopie-recept of een verklaring van uw huisarts of apotheek. Voor geldende adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid in uw vakantiebestemming verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD.
Wilt u meer informatie over uw vakantiebestemming, dan raden wij u aan om ruim voor uw vertrek contact op te nemen met de GGD. Bijvoorbeeld het Vaccinatiebureau voor de Tropen: 020-5663800 of het Havenziekenhuis in Rotterdam: 0900-5034090.

ROOKBELEID

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens onze bridgereizen een algeheel rookverbod geldt in de hotelkamer, openbare ruimtes, horeca en verder, daar waar het hotel dit aangeeft. Dit geldt voor het roken van alle vormen van tabak en het roken van de e-sigaret.

ONVOLKOMENHEDEN

Indien u op uw vakantiebestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht, dat u daar meteen melding van maakt bij de verstrekker van de accommodatie en bij de reisleiding. Dat kan vaak ongemak voorkomen. Immers, ter plaatse kan iets opgelost worden, achteraf is er door niemand meer iets aan te veranderen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u ons daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen. Alleen dan wordt deze in behandeling genomen (Artikel 12 ANVR voorwaarden)

VOORBEHOUD

Kennelijke fouten binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daar aanleiding toe geven. Tevens kunnen faciliteiten en/of toeslagen wijzigen.

Onderstaande tekst is opgenomen aangezien wij als ANVR Touroperator hiertoe verplicht zijn. Aangezien we echter een zeer specifiek product brengen kan een deel van deze tekst niet van toepassing zijn op onze reizen.

ANVR-REIZIGERSVOORWAARDEN

Dekker Bridge Promotions B.V (KvK 33168317) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisen/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Link naar brochure: www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf 

Llink naar printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN

Ons bedrijf (KvK 33168317)is aangesloten bij SGR. Ons lidmaatschaps nummer is 1906.Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CALAMITEITENFONDS

Ons bedrijf (KvK 33168317)is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

-de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis Voor deze garantie geldt een verplichte bijdrage van € 2.50 voor buitenlandse reizen met een totale reissom van meer dan € 150 per bevestigingsformulier.

DUURZAAM TOERISME, BETTER HOLIDAYS

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op de website www.dekker-bridge.nl/milieu.

ECPAT, BESTRIJDING KINDERSEKSTOERISME

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

UW PRIVACY

Uw adresgegevens worden door ons nooit aan derden verkocht of anderszins doorgegeven. Wij versturen uitsluitend brochures naar mensen die bij ons een reservering gedaan hebben of die er speciaal om gevraagd hebben. Wilt u geen mailing meer ontvangen dan kunt u dat te allen tijde aan ons doorgeven en verwijderen wij uw gegevens uit de mailinglist. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per email. Voor al uw reserveringen geldt dat u ons toestemming geeft om wederzijds gebruik te maken van uw gegevens zoals bekend bij ons, dit o.a. t.b.v. de uitslag van de bridgedrives

ADVERTENTIES DEKKER BRIDGE PROMOTIONS

Na het verschijnen van een nieuwe brochure, advertenties of mail-actie komt voorgaande te vervallen. Lopende acties kunnen zonder verdere publicatie door ons worden beëindigd.

Boek nu – Een arrangement op maat

Wil je een arrangement boeken? Vraag dan snel vrijblijvend een offerte bij ons aan. Binnen 48 uur krijg je een tocht op maat!